LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 100 Kčs 1991 A. Dvořák

Pamätná minca, strieborná; 150. výročie narodenia
CSFR_100K4_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#147 N#184
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 29.05.1991 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Jiří Harcuba
reverz: Jiří Harcuba
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét A. Dvořáka, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1991 - - 15,6 26,- - 75 + 5p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - demonetizovaných bolo 16 100 + 3 500p

K príležitosti 150. výročia narodenia Antonína Dvořáka bola koncom mája 1991 vyhláškou Štátnej banky česko-slovenskej č. 194/1991 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný stokorunák je akademický sochár Jiří Harcuba.

Na líci pamätného stokorunáka je uprostred v hornej časti štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a pod ním v piatich riadkoch názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA“ a označenie hodnoty „100 Kčs“.

Na rube pamätnej mince je fragment portrétu Antonína Dvořáka z pravého profilu. Meno „ANTONÍN DVOŘÁK“ je ako faksimile podpisu umiestnené vľavo v dvoch riadkoch na naznačených notových linkách. Pod menom sú v dvoch riadkoch letopočty „1841-1991“. Autorova značka „H“ je umiestnená dole pri okraji mince vpravo od letopočtov.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 9 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000. Demonetizovaných bolo 19 600 mincí, z toho bolo 3 500 mincí v kvalite proof. [4]
Revidované 4.10.2012; 08.06.2013