LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČR 200 korún 2007 prvá umelá družica Zeme

Pamätná minca, strieborná; 50. výročie vypustenia
CR_200K59_.jpg
Foto: ČNB
Katal.číslo: KM#94 N#MPCZ60
Zloženie: 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 19.09.2007[1]
do:
Mincovňa: ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Luboš Charvát
reverz: Luboš Charvát
Popis averz: Dráha obletov, názov štátu, 200 Kč
reverz: Slnečná sústava, družica
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2007---20,001010,80  
2007---26,001018,75 p
p - proof

K 50. výročiu vypustenia prvej umelej družice Zeme bola v septembri 2007 vyhláškou Českej národnej banky č. 235/2007 Sb. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Kč. Dvestokorunák bol razený v bežnej kvalite a v špičkovej kvalite určenej pre zberateľské účely s lešteným poľom mince a matným reliéfom.

Autorom návrhu oboch strán pamätnej striebornej mince je Luboš Charvát.

Na líci dvestokorunáka je na pozadí mapy sveta dráha obletov prvej umelej družice Zeme. V hornej časti dvestokorunáka je prvá umelá družica Zeme, ktorá dráhu obletov čiastočne prekrýva. Pri ľavom, hornom a pravom okraji dvestokorunáka je v neuzatvorenom opise názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“ stvárnený v negatívnom reliéfe. Označenie nominálnej hodnoty so skratkou peňažnej jednotky „200 Kč“ je pri spodnom okraji dvestokorunáka pod plastickým znázornením amplitúdy zvukového signálu vysielaného prvou umelou družicou Zeme. Označenie nominálnej hodnoty a skratka peňažnej jednotky sú taktiež stvárnené v negatívnom reliéfe. Značka Českej mincovne v Jablonci nad Nisou, ktorá dvestokorunák razila, je umiestnená pri hornom okraji dvestokorunáka medzi prvým a druhým slovom názvu štátu.

Na rube dvestokorunáka je znázornená slnečná sústava s obežnými dráhami planét a v jej popredí je prvá umelá družica Zeme. V opise je text „VYPUŠTĚNÍ PRVNÍ UMĚLÉ DRUŽICE ZEMĚ“. Pri spodnom okraji dvestokorunáka vpravo sú letopočty „1957 - 2007“. Autorom návrhu dvestokorunáka je Luboš Charvát, ktorého iniciály, štylizované prepojené písmená „LCH“, sú umiestnené medzi letopočtami a opisom.

Hrana mince v bežnej kvalite je vrúbkovaná, minca v špičkovej kvalite má hladkú hranu s nápisom do hĺbky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“.

Vyrobených bolo 10 400 kusov v bežnej kvalite a 14 800 kusov v kvalite proof. Demonetizovaných[2] bolo 196 kusov v bežnej kvalite a 3 kusy v kvalite proof.
Revidované 4.10.2012; 17.10.2016; 10.02.2020