LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČR 2 000 korún 2000 Bimilénium

Pamätná minca, strieborná; posledný rok 2. tisícročia
CR_2000K_.jpg
Foto: ČNB
Katal.číslo: KM#44 N#ZCZ9
Zloženie: 99,9% Ag(+1%); 99,99% Au(+0,01%)
Hmotnosť: 34,214 g; 31,103 g Ag; 3,111 g Au(+0,05 g)
Priemer: 40 mm Ag (±0,1 mm); 16 mm Au
Hrúbka: 3,4 mm (±0,25 mm)
Hrana: hladká s nápisom
Magnetizmus: nie
Platnosť od: 01.12.1999[1]
do:
Mincovňa: ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Otakar Dušek
reverz: Otakar Dušek
Popis averz: Zlatá vložka s hologramom
reverz: 2000
Prvý hologram na platidle vo svete
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2000---290,001014,0 m
2000---456,00 R 3,0 p
m - matné mincové pole
p - proof; lesklé mincové pole

Pri príležitosti posledného roka druhého tisícročia bola v decembri 1999 vyhláškou Českej národnej banky č. 241/1999 Sb. vydaná pamätná strieborná 2000 Kč minca so zlatou vložkou. Minca bola razená iba v špičkovej kvalite v dvoch variantoch lícnej strany. Prvý variant má matné mincové pole aj reliéf, pričom na vystupujúcom medzikruží okolo zlatej vložky je mat zosilnený. Druhý variant má mincové pole klasicky leštené a matný reliéf.

Autorom návrhu oboch strán pamätnej striebornej mince so zlatou vložkou je Otakar Dušek.

Pamätná minca je výtvarne štylizovaná do podoby ciferníku hodín s vyznačením jednotlivých štvrťhodín.

Na líci pamätnej mince plasticky vystupujú body symbolicky označujúce štvrť, pol a trištvrte hodinu. Na mieste bodu označujúceho celú hodinu je v plasticky vystupujúcom striebornom medzikruží vsadená zlatá vložka. Na vložke je umiestnený hologram so štylizovaným veľkým štátnym znakom Českej republiky v kruhovom štíte rozdelenom do štyroch polí. Pri sklopení mince proti dopadajúcemu svetlu nadobúda pozadie štátneho znaku lesklé dúhové farby, ktoré sa v jednotlivých poliach štítu menia a prelínajú v závislosti od uhla dopadu svetla; na pozadí sa zvýrazní zobrazenie heraldických zvierat, ktorých zafarbenie sa tiež mení. V hornej polovici medzikružia okolo zlatej vložky je názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“, v spodnej časti medzikružia je označenie nominálnej hodnoty mince so skratkou peňažnej jednotky „2000 Kč“. Názov štátu je oddelený od nominálnej hodnoty mince bodkami. Značka mincovne, ktorá pamätnú mincu razila, je umiestnená uprostred pod medzikružím so zlatou vložkou.

Na rube pamätnej mince je v strednej časti umiestnený hlavný obrazec, veľké číslo „2000“ tvorené vzájomne sa prelínajúcimi štylizovanými číslicami. V hornej časti pod medzikružím je uprostred umiestnený plasticky vystupujúci bod symbolizujúci celú hodinu. Vpravo od tohto bodu je počiatok neuzavretého opisu „ROK DVA TISÍCE - KONEC MILÉNIA“, ktorého jednotlivé písmená symbolizujú plynúce minúty nového roka. Na medzikruží sú rímskymi číslicami vyznačené jednotlivé štvrte hodiny. Pre štvrť, pol a trištvrte hodinu sú použité čísla hodinového ciferníka „III“, „VI“ a „IX“, celú hodinu symbolicky označuje číslo „MM“. Značka autora mince Otakara Dušeka, písmená „OD“ spojené do jedného štylizovaného znaku, sú umiestnené v strednej časti pamätnej mince uprostred nad číslom „2000“.

Hrana mince je hladká s nápisom do hĺbky „ČNB * Ag 0.999 * 31.103 g * ČNB * Au 999.9 * 3.111 g *“.

Vyrobených bolo 14 000 kusov s matným mincovým poľom a 3 000 kusov s lešteným mincovým poľom. Demonetizovaných[2] bolo 3 853 kusov s matným mincovým poľom a 7 kusov s lešteným mincovým poľom.
Revidované 04.10.2012; 22.10.2016; 12.02.2020